Home
Risk- en Credit Management
Incassobeheer
Screening van Personeel
Kredietinformatie
Verhaalinformatie
Tarieven overzicht
Online incassobeheer
Bedrijfsinformatie FactFinder
Informatie aanvragen
Contact
Nieuwe wet Buitengerechtelijke Incassokosten
Algemene Voorwaarden


Home

Welkom op de website van FactFinder.

FactFinder verzamelt voor u actuele zakelijke informatie over bedrijven en personen zodat u fraude- en kredietrisico's kan signaleren en financiële schade in uw organisatie wordt voorkomen.

Het is belangrijk om te weten met wie u zaken doet of wilt gaan doen. FactFinder kan u met een pakket van diensten ondersteunen bij het voorkomen van fraude- en kredietrisico's, het screenen van personeel, het vaststellen van verhaalsmogelijkheden en het snel en doeltreffend incasseren van achterstallige betalingen.

FactFinder wil met haar dienstverlening bereiken dat financiële schade voor uw organisatie wordt voorkomen en dat u zich kunt blijven richten op kredietwaardige klanten en integer personeel.

Bent u benieuwd naar onze produkten en diensten lees dan verder!